Wall of fame Wall of fame

Bức Tường Vinh Danh

Vào Kickstarter của chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ đưa tên của mọi người đã ủng hộ, những người đã cam kết cho phần thưởng Bức Tường Vinh Danh của chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn giữ lời hứa. Cảm ơn các bạn, chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ của các bạn!

Wall of fame
Wall of fame