Xử lý sự cố

Trước khi liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ của UonMap hãy thử các giải pháp sau đây.
1.CarDroid của bạn không bật (Đèn LED chỉ thị tắt và không có âm thanh).
Lý do:
Nếu pin đã hoàn toàn xả hết và thiết bị bị ngắt kết nối với cổng OBD-II của xe hơi trong một thời gian dài, CarDroid của bạn sẽ không bật.
Cách giải quyết:
Sạc pin trước khi bật CarDroid. Để sạc thiết bị cắm vào cổng OBD-II của xe bạn cho đến 20 phút.
2.CarDroid của bạn không gửi được dữ liệu thông qua mạng di động.
Lý do:
Khi đang ở trong khu vực có sóng yếu hoặc không có sóng, bạn có thể mất kết nối. Bạn cũng có thể gặp các trở ngại về kết nối do các vấn đề với các trạm gốc của các nhà mạng.
Bạn không thể truy cập vào một số tính năng mà không có một kế hoạch di động thích hợp. Để biết thêm thông tin hãy liên hệ với nhà mạng di động của bạn.
Cách giải quyết:
Kiểm tra thẻ SIM đã được cài đặt một cách chính xác hay chưa và phí thẻ SIM của bạn đã quá hạn hay chưa.
Hãy chắc chắn rằng không điều có gì làm suy giảm tín hiệu CarDroid.
Di chuyển đến một khu vực khác và thử lại.
3. CarDroid của bạn không kết nối hoặc tải lên bất kỳ dữ liệu nào.
Lý do:
CarDroid của bạn bị đóng băng hoặc có lỗi fatal error.
Bạn không thể truy cập vào một số tính năng mà không có một kế hoạch di động thích hợp. Để biết thêm thông tin hãy liên hệ với nhà mạng di động của bạn.
Cách giải quyết:
Kiểm tra thẻ SIM đã được cài đặt một cách chính xác hay chưa và phí thẻ SIM của bạn đã quá hạn hay chưa.
Hãy chắc chắn rằng không điều có gì làm suy giảm tín hiệu CarDroid.
Di chuyển đến một khu vực khác và thử lại.
4.Không gọi được.
Cách giải quyết:
Hãy chắc chắn rằng CarDroid của bạn đã truy cập đúng mạng di động.
Hãy chắc chắn rằng bạn không cài đặt chặn cuộc gọi trên thiết bị của bạn.
5.Thiết bị không thể tìm thấy vị trí hiện tại của bạn hoặc vị trí không chính xác.
Lý do:
Tín hiệu GPS có thể bị khuất tại một số vị trí (khu vực dưới lòng đất hoặc rừng rậm).
Cách giải quyết:
Bạn có thể kết nối ăng-ten GPS ngoài với CarDroid của bạn để khuếch đại tín hiệu GPS. Ăng-ten GPS có thể được mua riêng.
6.Không có dữ liệu trong tài khoản của bạn và thiết bị đang tắt.
Cách giải quyết:
Thẻ SIM của bạn có thể yêu cầu cấu hình APN (Access Point Name) bằng tay. Để làm được điều đó gửi một tin nhắn đến số được chèn trong thẻ SIM với đoạn văn bản sau đây: cardroid.apn={apn}:{user}:{password}
Nhập dữ liệu cần thiết vào dấu ngoặc {}.
Ghi chú:
Đừng thêm dấu ngoặc {} trong tin nhắn.
Ví dụ:
cardroid.apn=mycar:JohnSmith:password1