ESNaR — Thông Báo và Dựng Lại Tình Huống Khẩn Cấp

Thử nghiệm tái dựng lại

-
Pitch °
Roll °
Azimuth °

HỘP ĐEN CHO XE CỦA BẠN

Thiết bị Telematic của chúng tôi, CarDroid, đóng vai trò như là một hộp đen cho xe của bạn. Một cảm biến định vị được tích hợp 9-axis cho phép CarDroid phát hiện một tai nạn xe hơi và thông báo cho các địa chỉ liên lạc khẩn cấp của nó. Tất cả các dữ liệu nhận được từ bộ cảm biến được sử dụng để tái dựng lại hướng chuyển động của xe và xem vị trí của nó trên đường tại thời điểm xảy ra tai nạn trong chế độ 3D.

Thông báo SOS

Hãy chắc chắn những người thân yêu của bạn được an toàn trên đường. Nếu thiết bị của chúng tôi phát hiện một vụ tai nạn xe hơi, bạn sẽ ngay lập tức nhận được một thông báo khẩn cấp. Chúng tôi cung cấp rất nhiều loại thông báo. Chọn loại thuận tiện nhất cho bạn và bạn sẽ không bỏ lỡ nó khi bạn cần.

Xác Định Vị Trí Xảy Ra Tai Nạn Xe Hơi

Bạn luôn có thể tìm được vị trí của một tai nạn xe hơi bằng cách sử dụng tài khoản trực tuyến của bạn. Tính năng này sẽ giúp bạn đến nơi xảy ra tai nạn càng sớm càng tốt và giúp đỡ những người thân yêu của chính bạn, hoặc gọi các dịch vụ khẩn cấp để nhờ giúp đỡ và chỉ cho họ chính xác nơi xảy ra tai nạn.