Kết nối CarDroid

Hướng dẫn từng bước

Tìm bộ kết nối OBD2 bên trong xe của bạn
Cắm CarDroid với SIM có thể truy cập Internet vào bên trong vào cổng OBD2 của xe bạn
Đợi cho đến khi đèn LED của thiết bị bắt đầu nhấp nháy xanh và nhập số IMEI thiết bị của bạn
Nhập Email
Thiết bị sẽ được thêm vào địa chỉ email này (nếu bạn không có một Tài Khoản, nó sẽ được tạo với địa chỉ email này)