Wykrywanie i usuwanie usterek

Przed skontaktowaniem się z UonMap Service Center prosimy wypróbować następujące rozwiązania.
1.Twój CarDroid nie uruchamia się (wskaźnik LED jest wyłączony i nie ma dźwięku).
Powód:
Jeśli bateria jest zupełnie rozładowana, a urządzenie było odłączone od portu OBD-II w samochodzie przez dłuższy czas, CarDroid nie uruchomi się.
Rozwiązanie:
Naładuj baterię przed uruchomieniem CarDroid. Aby naładować urządzenie, podłącz je do portu OBD-II w samochodzie przez 20 minut.
2.Twój CarDroid nie wysyła danych za pomocą sieci komórkowej.
Powód:
Gdy znajdujesz się w miejscu, gdzie sygnał jest słaby lub go nie, możesz stracić zasięg. Możesz mieć również problemy z połączeniem z powodu problemów na stacji bazowej telefonii komórkowej.
Do niektórych funkcji nie można uzyskać dostępu bez odpowiedniego planu sieci komórkowej.
Rozwiązanie:
Sprawdź czy karta SIM została prawidłowo zainstalowana i czy nie zalegasz z płatnościami za kartę SIM.
Upewnij się, że nic nie osłabia sygnału CarDroid.
Przenieś się do innego obszaru i spróbuj ponownie.
3.Twój CarDroid nie łączy się lub nie wysyła danych.
Powód:
Twój CarDroid zawiesza się lub występują błędy krytyczne.
Do niektórych funkcji nie można uzyskać dostępu bez odpowiedniego planu sieci komórkowej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem swojej sieci komórkowej.
Rozwiązanie:
Sprawdź, czy karta SIM została prawidłowo zainstalowana i czy nie zalegasz z płatnościami za kartę SIM.
Upewnij się, że nic nie osłabia sygnału CarDroid.
Przenieś się do innego obszaru i spróbuj ponownie.
4.Nie można się połączyć telefonicznie.
Rozwiązanie:
Upewnij się, że Twój CarDroid ma dostęp do właściwej sieci komórkowej.
Upewnij się, że nie ustawiłeś blokowania połączeń na swoich urządzeniach.
5.Twoje urządzenie nie może znaleźć Twojej obecnej lokalizacji lub lokalizacja jest błędna.
Powód:
Sygnały GPS mogą być blokowane w niektórych lokalizacjach (metro lub gęsto zalesione obszary).
Rozwiązanie:
Nie możesz odłączyć zewnętrznej anteny GPS do swojego CarDroid aby wzmocnić wygnał GPS. Antenę GPS można kupić oddzielnie.
6.Brak danych na Twoim koncie, a urządzenie jest odłączone od Internetu.
Rozwiązanie:
Twoja karta SIM może wymagać ręcznej konfiguracji APN (nazwa punktu dostępu). Aby to zrobić, wyślij SMS na numer włożonej karty SIM o następującej treści: cardroid.apn={apn}:{user}:{password}
W nawiasach { } wpisz następujące dane.
Uwaga:
W wiadomości nie dodawaj nawiasów { }.
Przykład:
cardroid.apn=mycar:JohnSmith:password1