طرح ها و تعرفه ها

Premium € 4.59 *
Free
Premium € 4.59 *
Free
زمان واقعی ردیابی خودرو و نظارت بر آن.
تاریخ های ردیابی ذخیره شد
خواندن و پاکسازی کدهای مشکل دار
تماس های اضطراری1
میکروفون از راه دور1
اتصال Wi-Fi2
وCarDroids های متعدد در یک حساب
ESNaR3
تجزیه و تحلیل رفتار راننده
تعیین محدوده جغرافیایی
گزارش داده ها
ذخیره سازی داده های UonMap کلاد
اطلاعیه
1شما باید یک سیم کارت داشته اما می تواند بدون اینترنت می باشد
2شما باید سیم کارت با اینترنت داشته باشید.
3شما باید به سرور UonMap متصل شوید. این نوع اتصال نیاز به یک حساب Uonmap و یک سیم کارت دارد
*اگر شما یک یکباره برای یک نیم سال پرداخت کنید، شما 10٪ تخفیف دریافت میکنید.
و5.10 € اگر شما یکباره به مدت یک ماه پرداخت کنید.